กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การกำจัดเหา

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การกำจัดเหา

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยการสำรวจนักเรียนที่เป็นเหาในทุกระดับชั้นเรียนและจัดกิจกรรมกำจัดเหาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดีและเพื่อลดการแพร่กระจายไปสู่ผู้ใกล้ชิด
ข้ามไปยังทูลบาร์