เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับคณะครู

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับคณะครู

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายทรงพล ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้มอบเกียรติบัตร  และแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ณ โดมรักษ์ร่วมใจ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง

ข้ามไปยังทูลบาร์