นิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/2563

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง ได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 1 ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นำโดย

  1. นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  2. นายสมคิด บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพระ
  3. นายพงศทร บัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านพระ

ได้มาตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำ แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข้ามไปยังทูลบาร์